V projektu Modern Classrooms Modern Education (MCME) je vključenih 5 držav. Poleg Slovenije, ki jo zastopa naša šola, so tu še osnovne šole iz Grčije, Turčije, Romunije in Italije. Projekt vodi in koordinira Osnovna šola Beltinci.

Učenci dosti svojega prostega časa preživijo s telefonom ali računalnikom. Ta njihova aktivnost pogostokrat negativno vpliva na njihovo delovanje v šoli, pri pouku. Ker pa učenci veliko časa preživijo z IKT opremo, smo se odločili, da bomo v okviru projekta uporabljali aplikacije in razvili učne ure, podprte z IKT, ki naj bi izboljšale bralno in matematično pismenost učencev in jih s tem naredili dostopnejše in bližje učencem. Hkrati z uporabo IKT orodij želimo narediti IKT tehnologijo dostopnejšo učencem, ki zaradi slabših materialnih pogojev le-te ne morejo uporabljati za izobraževanje – želimo torej zmanjšati digitalno ločnico. Učne ure bodo pripravljali in izvajali učenci in sicer bomo izdelali učne ure s področja matematike in pismenosti. Ker pa v projektu sodelujemo države, katerih prebivalci so različnih ver, bomo pripravili tudi učno uro iz področja ene izmed religij, ki je zastopana v posamezni državi. S tem, da učne ure pripravljajo učenci, jih želimo doseči, da bi IKT orodja uporabljali ne samo za razvedrilo ampak tudi za izobraževanje, hkrati pa upamo, da bodo takšne učne ure pritegnile učence, da bi se bolje posvetili izobraževanju in mogoče tudi v prihodnosti pripravili učne pripomočke za različne predmete, kar bi lahko zmanjšalo zapuščanje šolskih klopi.

About the project

The project aims to establish a successful partnership among a diversity of schools and regions. The partner schools have come together in an attempt to develop meet the desires and needs of students in terms of utilizing technology in their learning endeavours. Students already spend quite a lot of time on their phones or computers and often this activity has negative effects on their performance in school. We intend to use applications and develop virtual lessons which can improve students’ literacy and numeracy skills, thus making them more accessible to the learner. We want to enter the world of students and try to see things from their perspective.